Độ tuổi tham gia chương trình

slide3 slide2 slide1 slide6 slide5
Awards: Top 50 Vietnam Competition Brands Year 2013